MAT
MAT
www.mat.org.hu www.mat.org.hu
Hírek
Tagfelvétel Kongresszus Rendezvények Szakképzések Továbbképzés Szakmapolitika Tudomány Szakkönyvek Állások Addiktológia Jogszabályok

2011. február 24.
HOGYAN TOVÁBB HAZAI DROGPOLITIKA?
A drogszcénában dolgozó civil szervezetek és szakemberek találkozója
2011. február 24.
Az elmúlt 10 év hazai drogpolitikájának értékelése: eredmények, dilemmák – Dr. Felvinczi Katalin, az NDI korábbi igazgatója, ELTE Pszichológiai Intézet
Hazai drogpolitika egy volt nemzeti drogkoordinátor szemszögéből – Portörő Péter, volt nemzeti drogkoordinátor
A drogjogi szabályozás anomáliái – Sárosi Péter, ÁSZ Egyesület, TASZ
A drogbetegek ellátása – Dr. Prof. Rácz József, MAT, Kék Pont
Civilek lehetőségei a drogszcénában – Gondi János, MADÁSZSZ
A hazai droghelyzet kommunikációja a médiában – Barna Erika, Kék Pont


2011. március 1.
Az Életrevaló Egyesület 2010. november 1.-én, 35 éven aluli fiatalok részére meghirdeti,
A II. Országos drogprevenciós kisfilm-készítő versenyt.

Két kategóriában:
1. 5 perces drogprevenciós kisfilmek kategória.
2. 40 mp-es drog prevenciós kisfilmek kategória.

Nevezési határidő: 2011.05.10.

Hogyan nevezhetsz:
Nevezés ingyenes. Első lépésként jelezd részvételi szándékod az eletrevalo.egyesulet@hotmail.com email címen. Mi nevezési lapot küldünk neked.

Az elkészült filmet írd ki DVD-re a lehető legjobb minőségben, töltsd ki a nevezési lapot, és az Életrevaló Egyesület postacímére küldd el mindkettőt:

Életrevaló Egyesület
1101 Budapest, Vaskő u. 1. III. lépcsőház fszt. 14.

Pályázati kiírás letölthető itt
Nevezési lap letölthető itt



2010. szeptember 12.
Felhívás dohányzásról leszokást támogató szakemberek képzésére:
Az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma intenzív képzést szervez a dohányzásról leszokást támogató szakemberek képzésére.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a dohányzásról való leszokás támogatásának elméletét és rendelkeznek olyan készségekkel, amelyek révén hatékonyan tudják támogatni a dohányosok leszokási próbálkozásait reaktív és proaktív telefonos tanácsadás, valamint személyes egyéni és csoportos tanácsadás formájában.
Részletek a továbbképzés menüpont alatt


2010. január 27.
KONFERENCIA: Addiktológiai Kutatások Magyarországon 2010


2009. november 08.
MOTESZÖSSZEFŰZ AZ EGÉSZSÉG
Pályázati kiírás – Szakmai összefogás kategória



A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ), a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága,

az Országos Alapellátási Intézet (OALI) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) a Pfizer Kft. támogatásával pályázatot hirdet az alapellátásban dolgozók számára. A pályázat a Pfizer és a Médiaunió közösen meghirdetett, a lakosság pozitív életmódváltását ösztönző Összefűz az egészség-díjának szakmai, az egészségügyben dolgozókat elismerő kiterjesztése.

A pályázat célja: A lakosság egészségtudatosságát javító eredményes, példaértékű és hatékony prevenciós gyakorlat támogatása, nyilvános elismerése és elismertetése, a betegségmegelőző háziorvosi, gyógyszerészi és szakdolgozói gyakorlat támogatása.

A pályázat díjai: Fődíj: bruttó 500.000 Ft a nyertes pályázó részére, illetve 3x bruttó 50.000 Ft a további három nyertes részére. Valamennyi értékelt pályázat bemutatásra kerül a szponzor szervezetek által közösen életre hívott weboldalon és egyéb fórumokon.

Pályázók köre: Háziorvos és a mellette dolgozó ápoló(k) illetve gyógyszerész(ek) és gyógyszertári asszisztens(ek) valamint orvos/gyógyszerész csapatok.

A pályázat tartalma: A hatékony és az egészségtudatosság fokozására irányuló alapellátási (orvos, gyógyszerész, szakdolgozó) gyakorlat módszereinek bemutatása:

• Kardiovaszkuláris rizikóbecslés gyakorlati megjelenése, eszközök használata
• Életmód tanácsadás és utánkövetés a gyakorlatban (táplálkozás, mozgás)
• Kommunikációs módszerek különböző betegtípusok esetén
• A betegegyüttműködést javító módszerek bemutatása
• Dohányzásról leszoktatás, egyéb egészségkárosító életmód megváltoztatása
• Életmódtanácsok a napi gyakorlatban
• Szűrővizsgálatokon részvétel elősegítése

A pályázat benyújtása: Pályázni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, mely letölthető www.egeszsegdij.hu oldalról. A pályázók hozzájárulnak pályázatuk tartalmának a honlapon való megjelenéséhez, a pályázat tartalmának széles körben történő bemutatásához.

A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat a Magyar Hipertónia Társaság, az Országos Alapellátási Intézet, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága vezetőségének tagjaiból álló szakértői bizottság fogja elbírálni. (A bizottság a döntést nem indokolja, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.) A szervezők minden pályázót írásban értesítenek a pályázat eredményéről. A nyertes pályázók listáját a kiíró szervezetek 2009. december 3-ig internetes honlapjukon közzéteszik, a díjakat ünnepség keretében adjuk át 2009. december 3-án. A benyújtott pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

Levélcím: Pfizer Kft. „Egészségdíj” 1123 Budapest, Alkotás u.53 F. épület, e-mail: info@egeszsegdij.hu

Támogatók

2009. július 28.
Psychonaut WEB MAPPING Project (2008-2009)

A Psychonaut WEB MAPPING Project egy nemzetközi, az Európai Unió 7 tagállamának részvételével megvalósuló projekt, amelynek célja egy internetes alapú keresőrendszer létrehozása az újonnan felbukkanó, interneten elérhető, rekreációs céllal használatos pszichoaktív szerek azonosítására és monitorozására.

A projektről bővebben annak weboldalán olvashatnak, az alábbi linkre kattintva:
www.psychonautproject.eu/

A projektről részletesebben 2009. szeptember 18-án egy egynapos, az olaszországi Anconában megrendezésre kerülő konferencián tájékozódhatnak. A konferencia programja az alábbi linkre kattintva érhető el:
www.p2002.sgul.ac.uk/documents/ConferenceProgramme2009.pdf

2009. július 3.
Tájékoztató a Kríziskezelő Programról

Döntött a kormány arról, hogy egymilliárd forintos induló kerettel elindítja a Kríziskezelő Programot, amelynek célja, hogy egyszeri, kis összegű, vissza nem térítendő állami támogatást nyújtson a válság hatására krízishelyzetbe került családoknak
A legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer, kivételes esetekben maximum 100 ezer forintos támogatásra azok lehetnek jogosultak, akik:

  • felnőtt korúak (18 év felettiek) és nem részesülnek nyugellátásban
  • családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért (57 815 forint)
  • a válság hatására krízishelyzetbe kerültek pl. elveszítették munkahelyüket, vagy jelentős (legalább 20 százalékos) jövedelemveszteséget szenvedtek el, vagy lakáshitelük havi törlesztő részletének növekedése eléri a 20 százalékot,
  • 2009-ben a kérelem benyújtásának időpontjáig nem részesültek 15 000 Ft-ot meghaladó átmeneti segélyben, valamint az önkormányzat nem tud részükre átmeneti segélyt biztosítani és nincs folyamatban lévő kérelmük.


A Magyar Államkincstár 10032000-00285575-50000067 számmal megnyitotta azt a számlát, amelyre magányszemélyek, gazdasági szervezetek anyagi helyzetük függvényében, önkéntesen tehetnek felajánlást, növelve a Kríziskezelő Program pénzeszközeit. A számla felett a Szociális és Munkaügyi Minisztérium rendelkezik, amennyiben az adakozó hozzájárul, a tárca honlapjára felkerül a magánszemély, vagy a gazdasági szervezet neve és az adomány összege. (A nyilatkozat letölthető INNEN!)
 
Átlagosan 35 ezer forint összegű támogatással számolva - figyelembe véve, hogy az induló keret kiegészül a felajánlásokkal - körülbelül 50-70 ezer család kaphat támogatást.
 
A program augusztus 1-én indul, és november 30-ig tart.
A kérelmeket a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, egységes adatlapon kell benyújtani. Ennek során a kérelmezők segítséget kaphatnak a kérelmek szakszerű kitöltéséhez, valamint ekkor történik meg a kérelemben foglalt adatok valódiságának ellenőrzése is. A jegyző megvizsgálja azt is, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e az előírt jogosultsági feltételek. Ennek alapján, javaslatot tesz a kérelem támogathatóságára, illetve - pozitív megítélés esetén - a krízishelyzet súlyosságát is "minősíti", segítve ezzel a döntéshozó szervek munkáját. Amennyiben a kérelmező a feltételeknek nem felel meg, erről végzésben értesíti az ügyfelet. Hamarosan létrejön egy szociális és civil szakemberekből álló tanácsadó testület, amelynek feladata a kríziskezelés célját szolgáló pénzeszközök felhasználásának elősegítése.
 
A kitöltött, aláírt és ellenőrzött kérelmeket a jegyző juttatja el az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) illetékes Regionális Igazgatósága részére, amely a jegyzői javaslat alapján, gyors eljárásban dönt a támogatás megítéléséről, annak konkrét összegéről. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) az ügyfél kérelmének megfelelően - legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 22 munkanapon belül - gondoskodik a pénzbeli támogatás folyósításáról (postai út, bankszámla).

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Krízis Segélyről szóló prospektusa letölthető ITT.


2009. június 30.
Veszélyben a drogprevenció és a kezelés

A kábítószer-ellenes világnap alkalmából szeretnénk felhívni a nyilvánosság figyelmét arra, milyen áldatlan helyzetbe kerültek a kábítószer-fogyasztás ártalmait megelőző és kezelő civil szervezetek a kormány egy elhibázott rendelete miatt.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) 7/2009. (III.18.) rendelete értelmében a pályázati programok többsége várhatóan még az eddigiekhez képest is lassabban juthat majd pénzhez. Eddig is költői túlzás volt az ún. előfinanszírozás, mivel valójában a programok gyakran már hónapok óta működtek a tartalékaikból mire forráshoz jutottak. Félő, hogy ez a folyamat lesz most még lassabb és kiszámíthatatlanabb, mivel a civil szervezetek csak akkor pályázhatnak, ha rendelkeznek a pályázat megvalósításához elegendő és jellemzően jelentős megtakarítással. Még 25%-os előleget is csak különleges esetekben kaphatnak. Tisztában vagyunk vele, hogy manapság szinte minden szcénát, így a szociális terület egészét keményen érinti a válság, így mi sem lehetünk kivételek. Itt nem pusztán néhány civil szervezet megszűnése a tét, hanem az, hogy számos eddig főleg civilek által elvégzett állami és önkormányzati feladat válik gazdátlanná.
                                                                                    
Néhány példa, a teljesség igénye nélkül:

  • drogprevenciós és egészségfejlesztő programok számos iskolában veszélybe kerülhetnek egy olyan időszakban, amikor a pedagógusokra egyre nagyobb nyomás nehezedik a különféle devianciák miatt
  • kevesebb szenvedélybeteg kaphat segítséget a kezelőhelyeken, ahol kapacitás híján nem tudnak betegeket és  hozzátartozókat fogadni, esetleg csak több hónapos várólistával
  • ha a halmozottan hátrányos területeken mára már kialakult utcai szociális munkás jelenlét csökken és az utcán kevesebb droghasználóval sikerül kapcsolatba lépni, a közterek, parkok, játszóterek  biztonságosabbá tételének feladatait ki veszi át?
  • fogják-e bírni az önkormányzatok és a hagyományos ellátórendszer tagjai a gettósodott városrészekben rájuk zúduló bűnmegelőzési és közegészségügyi többletfeladatokat, amelyeket most  nagy arányban végeznek civil szakemberek?

Amennyit rövidtávon a kormány megspórolhat a rendelet által, azt az adófizetőknek sokszorosan vissza kell majd fizetnie a kábítószer miatti halálesetek, megbetegedések és bűncselekmények növekvő száma miatt.

A szakmai szervezetek képviselői számos alkalommal kaptak ígéretet a minisztérium különböző rangú vezetőitől a probléma rendezésére – szóban. Áprilisban levélben fordultak az újonnan kinevezett szociális és munkaügyi miniszterhez e finanszírozási probléma sürgős orvosolása érdekében, aki – elismerve a felvetés jogosságát - kérésüket továbbutalta a Pénzügyminisztériumnak. Itt azonban az egyeztetési folyamat végleg elakadt, a PM-től semmilyen válasz nem érkezett. Alulírott szakmai szervezetek ezért a nyilvánossághoz fordulunk, remélve, hogy így sikerül megoldást találni erre a problémára.  

Budapest, 2009. június 26. 

Magyar Addiktológiai Társaság (MAT)
Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete (ÁSZ)
Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (MADÁSZSZ)
Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége (MADRISZ)
 
Amennyiben további kérdése van, kérjük, hívja
Topolánszky Ákost, a MADRISZ elnökét
(+36704520146)


2009.június 26.
Kábítoszer-ellenes Világnap

Június 26-át - az ENSZ döntése alapján - 1987 óta a Kábítószer-ellenes Világnapként tartjuk számon. 1987-ben ugyanezen a napon, az ENSZ kábítószerekkel történő visszaélés és az illegális kereskedelem elleni konferenciáján deklarálták, hogy a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében a nemzetek összefogására, a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épülő beavatkozásokra van szükség.
Az Egyesült Nemzetek Drog és Bűnözés Hivatala (UNODC) minden évre megfogalmazza a nap témáját, és a UNODC területi irodáin keresztül emberek millióit mozgósítják a nap megtartására.
A UNODC (ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala) június 26-i kábítószer-ellenes világnapjának szlogenje: "A függőségek irányítják az életedet? A Te életed. A Te közösséged. Ne engedj teret a kábítószernek!" Ez a szlogen három évre szól, és évente a kábítószer-ellenőrzés különböző aspektusai kerülnek majd középpontba:

2007. Illegális kábítószer-használat
2008. Kábítószer termesztés és előállítás
2009. Illegális kábítószer-kereskedelem

A UNODC célja, hogy kampányával növelje a társadalom tudatosságát az illegális kábítószerek okozta problémákkal szemben. Sem az egyén, sem a család, sem a közösség nincs biztonságban az illegális kábítószerek hatása alatt. A kábítószerek irányíthatják a fogyasztók testét és elméjét, a kábítószerrel kereskedő csoportok és a kábítószer  termelés irányíthatja a termelőket, míg az illegális kábítószer-kereskedelem és bűnözés komolyan befolyásolhatja a közösségeket.

További infó: www.unodc.org


2009. április 8.
Addiktológiai Szakmai Kollégium

Az 52/2008. (XII. 31.) EüM rendelet értelmében 2009. április 1-én felállhatott az Addiktológiai Szakmai Kollégium, ami reményeink szerint a szakma a korábbiaknál hatékonyabb képviseletét tudja majd ellátni.

Tagjai

Dr. Varga Gábor (elnök)
Dr. Vandlik Erika (titkár)
Dr. Csorba József
Dr. Demetrovics Zsolt
Dr. Funk Sándor
Dr. Gerevich József
Dr. Glaub Teodóra
Dr. Honti Judit
Dr. Kassai-Farkas Ákos
Dr. Kelemen Gábor
Dr. Kovács Attila
Dr. Rácz József
Dr. Rigó Péter
Dr. Szemelyácz János
Dr. Szigethy Anna


2008. november 10.

Megjelent az ICAP Periodic Review on Drinking and Culture első száma, amely 15 Dél-, Közép- és Kelet- Európai ország szakmai lapjaiban publikált 37 cikk absztraktját közli.

Az elektronikus folyóirat azzal a céllal indult, hogy nagyobb nemzetközi nyilvánosságot adjon azoknak a szakmai eredményeknek, amelyek angol nyelven nem, vagy csak szűk körben elérhetőek.

A következő szám előkészítéséhez, és a hazai tudományos eredmények nemzetközi ismertségének növelésére várjuk publikált és nem publikált tanulmányok absztraktját (magyar és angol nyelven) a zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu címen.

A közlésre javasolt publikációkra vonatkozó kritériumok megtalálhatóak a következő linkre kattintva:
www.icap.org/Publication/


2008. október 20.

Az Országgyűlés Kábítószerügyi Eseti Bizottsága október 14-én elfogadta a bizottság munkájáról és javaslatairól szóló jelentését


2008. október 14.

2008 október 1-től elérhető a Suboxone a hazai drogterápiás intézmények számára.

Letölthető anyagok:

Suboxone terapiás útmutató (2,2 MB)
Suboxone alkalmazási előírás (0,6 MB)
Suboxone termékmonográfia (5,8 MB)
EU közlöny opiátkezelés (2,9 MB)
Suboxone terapiás útmutató (1,5 MB)

A buprenorphin-naloxon sublingualis készítmény (Suboxone) 4:1 arányban buprenorphint és naloxont tartalmaz (8 mg / 2 mg, illetve 2 mg / 0,5 mg tabletták készülnek). Tekintve, hogy a naloxon sublingualis alkalmazás esetén nem bír farmakológiai hatással, így ebben az esetben a hatás a monokomponens buprenorphinéval ekvivalens, amelynek hatékonyságát több szisztematikus review elemzés is alátámasztja. Ennek megfelelően sublingualis alkalmazás esetén a Suboxone az opiát megvonásos tünetegyüttes kivédése mellett nem okoz eufóriát. A Suboxone a kutatások szerint jól tolerálható, a kombinált kezelésnél súlyos, nem kívánatos mellékhatás nem fordult elő, így ez a módszer hatékony, biztonságos szubsztitúciós lehetőségnek bizonyult az opiátfüggőség kezelésében. Tekintve, hogy intravénás alkalmazás esetén a naloxon komponens blokkolja a buprenorphin parciális agonista hatását, így a Suboxone biztonságosabb, mint a metadon. Továbbá a fenti hatás miatt a metadon esetében felmerül utcai kereskedelem, a Suboxone esetében nem várható. Mindezek alapján a Suboxone első választású szerként javasolható opiát szubsztitúciós szer. A Suboxone, szubsztitúciós alkalmazása mellett absztinencia-orientált programok előkészítéseként is adható.


2008. március 17.
Addiktológiai szakemberek tiltakozása az Országos Addiktológiai Intézet megszüntetése ellen. Itt olvasható a dr. Horváth Ágnes Miniszter Asszonynak írott levél,
illetve a Tiltakozók listája

2008. március 3.
Álláslehetőség: a Thalassa Házban pszichiáter szakorvost, klinikai szakpszichológust, szocioterapeutát keresnek. Részletek: www.thalassahaz.hu

2008. január 29.

2008. január 14.
Állás a Merényi Kórházban: Addiktológus pszichiátereket keresünk felvételre a Merényi Kórházban (OPNI-ból feladatátadással) újonan létesült Addiktológiai Rehabilitációs Osztályra.
Érdeklődni dr. Takách Gáspár osztályvezető főorvosnál lehet, munkahelyen: 347-3831-es telefon számon, vagy mobilon: 06-20-98-60-735.

2008. január 3.
Addiktológiai konzultáns képzés 2008. februárjától. Részletek

2007. december 10.
Állás: A Siófoki Családsegító Központ drogtanácsadásra keres kéthetente egy nap időtartamban pszichiáter vagy addiktológus orvost januártól. Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezni Kaszáné Nagy Zsófia inézetvezetőnél lehet a 84/313 856 telefonon.

2007. október 31.
A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet SZÍNTÉRKÉP szakmai konferenciája megrendezésre kerül 2007. november 16-17-én a Közép-Európai Egyetem (CEU) konferencia központjában. Részletek

2007. szeptember 1.
A Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszéke Klinikai addiktológiai szakpszichológus képzést indít. Részletek és jelentkezési lap

2007. augusztus 22.

2007. július 15.
Tájékoztató az ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtár Kábítószerügyi külön-gyűjteményényéről

2007. június 28.
Addikciós témában új, Európán átívelő online forrás érhető el a szakemberek és kutatók részére: az ELISAD Gateway bemutatása



 

 

Elérhetőség: 1580 Budapest, Pf.157   |       |   (+36) 30/710-7418

Támogatók

emmi
emta
nea  


könyv

Demetrovics Zsolt (szerk.) (2007): Az Addiktológia alapjai.
Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 463 911 4

könyv

Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi (szerk.) (2007):
Iskolai egészségpszichológia.

L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9683 72 3

könyv

Rácz József (szerk.) (2007): Leszakadók. A társadalmi kirekesztés folyamata.
L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9683 61 7

könyv

Demetrovics Zsolt (2007): A droghasználat funkciói.
Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 8484 5

könyv

Rácz József (2005): Kvalitatív drogkutatások.
L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 963 9683 27 2.