Az addiktológia tematikáját széles körben, valamennyi érintett tudományág szempontjából áttekintő és azt a legalapvetobb ismeretek összefoglalásán, a részletes kutatási eredmények és modellek ismertetésén, a kurrens elméletek, terápiák és egyéb intervenciós lehetoségek bemutatásán keresztül kimerítoen tárgyaló kötettel régóta adós az addiktológia egyébiránt gazdag hazai szakirodalma. A jelen kézikönyv egy olyan sorozat első kötete, amely ennek a célkitűzésnek a jegyében született. Elso része az addiktológia alapfogalmainak tisztázását követoen a függőséget okozó szerekkel, illetve az addiktív viselkedésformákkal foglalkozik. Az illegális szerekkel, a szerves oldószerekkel és a legális gyógyszerekkel foglalkozó tanulmányt az alkohol- és a nikotinaddikciónak – mint a pszichoaktív szerrel kapcsolatos függoségek két legelterjedtebb formájának – a tárgyalása követi. A kötet „legvaskosabb” és a hazai szakirodalomban igazi újdonságot jelento fejezete a pszichoaktív szerek használatától független addiktív viselkedésformákat tekinti át. A második rész mindenekelőtt a drogepidemiológiai kutatásokban alkalmazott módszerekbe enged betekintést, valamint pontos leírást nyújt a nélkülözhetetlen epidemiológiai alapfogalmakról. A második tanulmány a magyar társadalom drogérintettségét ismerteti középiskolások és a felnőtt populáció körében az elmúlt másfél évtizedben végzett kutatások alapján. A harmadik rész az addikciók, elsosorban a drogfüggoség kialakulásának és fennmaradásának okaival foglalkozik. Az itt található öt fejezet a téma különbözo aspektusait járja körül a neurobiológia legújabb kutatási eredményeitől a pszichoanalitikus, pszichodinamikus elméletek és a bunelköveto magatartás gyermek- és serdülokori meghatározóinak elemzésén át a devianciák, elsosorban a drogproblémák szociálpszichológiai és szociológiai modelljeinek bemutatásáig, a hazai kutatási adatok értelmezéséig. A kötet a megelozés teoretikus kérdéseinek, illetve a prevenciós modellekkel kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeknek az ismertetésével zárul.

Amennyiben a könyv felkeltette érdeklődését, kérem, látogasson el az Eötvös Kiadó honlapjára!