MAT
MAT
mat.org.hu mat.org.hu
Hírek Tagfelvétel Kongresszus Rendezvények Szakképzések Továbbképzés Szakmapolitika Tudomány Szakkönyvek Állások Addiktológia Jogszabályok

A Magyar Addiktológiai Társaság története röviden


A Magyar Addiktológiai Társaság célkitűzései


A Magyar Addiktológiai Társaság alapszabálya


A Magyar Addiktológiai Társaság közhasznúsági jelentései
A Magyar Addiktológiai Társaság története röviden

Valamikor réges-régen (1989-1994 között) működött az Addiktológiai Szakmai Kollégium prof. dr. Levendel László kezdeményezésére és elnökletével. Rövid fennállása alatt prof. dr. Levendel László, dr. Buda Béla és dr. Kassai-Farkas Ákos voltak az elnökök.

A Magyar Addiktológiai Társaság (MAT) 1994-ben alakult, a Szakmai Kollégium megszűnését követően, kifejezetten kármentési céllal. A cél megfogalmazódott: az addiktológiai szakma ne maradjon képviselet nélkül. A Társaság elnöke: dr. Kassai-Farkas Ákos, főtitkár: dr. Varga Gábor.

1994-től – dr. Kassai-Farkas Ákos lemondását követően – dr. Sineger Eleonóra vette át a Társaság elnöki tisztjét 2006-ig.

2006. március 01-től elnök: dr. Szemejácz János, főtitkár: dr. Demetrovics Zsolt, tagok: dr. Honti Judit, dr. Hoyer Mária, dr. Kadosa Ildikó, dr. Kassai-Farkas Ákos, dr. Paksi Borbála, dr. Rácz József, dr. Rigó Péter, dr. Topolánszky Ákos, dr. Varga Gábor.

A fenti néhány mondat száraz kronológia. A MAT ennél sokkal többet jelentett.

Újjászerveződése előtt a MAT elsősorban rendezvényeivel jelent meg a szakmai közéletben. Kiemelkedők Országos Kongresszusai (1995, 1997, 1999, 2002, 2004). Fontosak voltak a Bilaterális Baráti találkozások (1996 svédekkel, 1998 angolokkal, 2000 franciákkal), amelyek maradandó emlékeket hagytak. 1997-ben Interdiszciplináris Fórumot tartottunk a MOTESz keretén belül. Ezen rendezvényeknek az Elnök Asszony, Sineger Nóra volt a motorja.

A MAT feladata jelenleg nagyon fontos. Megőrizni és erősíteni az addiktológusok identitását, markáns képviseletet biztosítani az addiktológiai prioritásoknak. Az Addiktológiai Társaságnak változatlanul feladata, hogy az addiktológia érdekérvényesítését elősegítse és ez elképzelhetetlen a két legfontosabb terület, az alkohol- és drogproblémával foglalkozók együttes fellépése nélkül.

Ideális lenne, ha a Magyar Addiktológiai Társaság a többi szakterületen működő egyesület ernyőszervezetévé válhatna, de az is, hogy ha szakmai alapját adná egy esetlegesen később újra megalakuló addiktológiai szakmai kollégiumnak is.A Magyar Addiktológiai Társaság célkitűzései

A Társaság célja az addiktológia és határterületei fejlődésének elősegítése.

A Társaság célja az egészségnevelésben, a szenvedélybetegségek (kémiai és viselkedéses addikciók) megelőzésében, gyógyításában, rehabilitációjában, illetve az ártalomcsökkentő programokban tevékenykedő szakemberek, pszichiáterek, addiktológusok, pszichológusok, szociális munkások, szociálpedagógusok, addiktológiai konzultánsok, szakápolók, önkéntes segítők és más szakemberek szervezeti összefogása és képviselete.

A társaság célja a területen tevékenykedő szakemberek elméleti és gyakorlati továbbképzése, s ezzel összefüggésben szakmai ismereteik bővítése, csakúgy, mint képességeik fejlesztése a hatékonyabb prevenciós, illetve terápiás és gondozói munka érdekében.

A társaság célja az addiktológiában és határterületein tevékenykedő szakemberek, valamint az addikciókkal és a velük összefüggő problémákkal érintett személyek érdekeinek szakmai képviselete.

A társaság elkötelezett a társadalomban hátrányos helyzetűnek számító szenvedélybetegek társadalmi egyenlőségének, valamint reszocializációjának, a társadalomba való reintegrációjának elősegítésében.

A társaság alapvető céljának tekinti olyan tudományos kutatások kezdeményezését és szakmai támogatását, amelyek eredményei hozzájárulhatnak az addiktológiai problémák pontosabb tudományos megértéséhez, illetve ezek csökkenéséhez a lakosság körében. A Társaság támogatja a tudományos kutatások eredményeinek szakmai fórumokon történő ismertetését, folyamatos, gyors közkinccsé tételét.

A társaság elkötelezett a lakosság egészségnevelésében, a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos széleskörű ismeretterjesztésben, az ezzel kapcsolatos nevelési és oktatási feladatok kezdeményezésében és támogatásában.

A Társaság kiemelt célja, hogy együttműködjön a káros pszichoaktív szerhasználat, valamint a viselkedési addikciók terjedésének visszaszorításában részt vállaló, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésé érdekében működő társaságokkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel, önsegítő csoportokkal és civil szervezetekkel; e problémák minél hatékonyabb megoldása, csökkentése érdekében.
A Magyar Addiktológiai Társaság közhasznúsági jelentései

Közhasznúsági jelentés, 2006
Közhasznúsági jelentés, 2007
Közhasznúsági jelentés, 2008
Közhasznúsági jelentés, 2009
Közhasznúsági jelentés, 2010
Közhasznúsági jelentés, 2011
Közhasznúsági jelentés, 2012
Közhasznúsági jelentés, 2013

2010-ben 68.431 Ft-ot kaptunk a személyi jövedelemadók felajánlott 1%-ából. Ezt az összeget a MAT szakterületén tevékenykedő szakemberek továbbképzését szolgáló rendezvény megszervezésére fordítottuk.

Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át részünkre ajánlották, és hogy Társaságunk törekvéseit ezúton is támogatják!
Elérhetőség: 1580 Budapest, Pf.157   |       |   (+36) 30/710-7418

Támogatók

emmi
emta
nea  


könyv

Demetrovics Zsolt (szerk.) (2007): Az Addiktológia alapjai.
Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 463 911 4

könyv

Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi (szerk.) (2007):
Iskolai egészségpszichológia.

L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9683 72 3

könyv

Rácz József (szerk.) (2007): Leszakadók. A társadalmi kirekesztés folyamata.
L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9683 61 7

könyv

Demetrovics Zsolt (2007): A droghasználat funkciói.
Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 8484 5

könyv

Rácz József (2005): Kvalitatív drogkutatások.
L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 963 9683 27 2.