MAT
MAT
www.mat.org.hu www.mat.org.hu
Hírek Tagfelvétel Kongresszus Rendezvények Szakképzések
Továbbképzés
Szakmapolitika Tudomány Szakkönyvek Állások Addiktológia Jogszabályok
MAT továbbképzések


Fejlesztés alatt


Egyéb továbbképzések


Az Ébredések Alapítvány
„Közösségi addiktológiai képzés szociális munkások részére”
című képzésést hírdet

Jelen továbbképzés a szenvedélybetegek ellátásának közösségi modelljét kívánja oktatni, mely komplex, bio-pszicho-szociális modell, a család bevonásával, teamben történő gondozást jelent. A továbbképzésen a legkorszerűbb elméleti ismeretek mellett felvonultatjuk azokat a technikákat, szomatikus és pszichoterápiás kezelési módszereket, melyek bizonyítottan hatékonyak, s amelyek alkalmazásával a szenvedélybeteg-ellátás javítható, az alkohol – illetve kábítószer-probléma csökkenthető. A képzés során a hallgatók olyan speciális módszereket sajátíthatnak el elméleti és gyakorlati szinten, mint a motivációs, interjú, a rövid intervenció, a pszichoedukáció, illetve olyan módszereket melyek a visszaesések megelőzésére alkalmasak. Mindezek mellett a képzésen résztvevők olyan munka-rehabilitációs ismeretekre is szert tesznek, melyek alkalmazásával a szenvedélybetegek rehabilitációját, reszocializációját segíthetik elő.

A képzés célja, hogy a hallgatók képessé váljanak az alkohol – és kábítószer-problémának a lehető legkorábban történő felismerősére és a legcélravezetőbb kezelési stratégiák megválasztására saját kompetenciahatáraikon belül lehetőleg még a súlyos szervi szövődmények kialakulását megelőzően.

A képzést az Ébredések Alapítvány munkatársai, a téma legelismertebb szakemberei vezetik.

 • A képző szervezet: Ébredések Alapítvány (1089 Budapest, Kálvária tér 5.)
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0059-07
 • A képzés címe: Közösségi addiktológiai képzés szociális munkások részére
 • A képzés engedélyszáma: T-05-045/2011
 • A képzés vezetője: Dr. Bodrogi Andrea addiktológus pszichiáter főorvos
 • A képzés helyszíne: 1089 Budapest, Kálvária tér 5.
 • A képzés ideje: 2012. október 1-5.
 • A képzés időtartama: 40 óra (5 nap / 8 óra; naponta 9-től 16h-ig)
 • A képzés díja: 30.000 Ft
 • Szerezhető továbbképzési pontérték: 42 kreditpont (NCSSZI)
 • Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 20.
 • Információ: Vida Ágnes (e-mail: kepzes.ebredesek@gmail.com telefonszám: 06206663165)
Jelentkezési lap elérhető a http://www.kepzesea.tk címen.FELHÍVÁS DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST TÁMOGATÓ
SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉRE

Az Egészséges Magyarországért Központ intenzív képzést szervez a dohányzásról leszokást támogató szakemberek képzésére.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a dohányzásról való leszokás támogatásának elméletét és rendelkeznek olyan készségekkel, amelyek révén hatékonyan tudják támogatni a dohányosok leszokási próbálkozásait reaktív és proaktív telefonos tanácsadás, valamint személyes egyéni és csoportos tanácsadás formájában.

A tanfolyam tartalma: A dohányzás biológiai, pszichológiai és társadalmi háttere, a dohányzás egészségi következményei, a leszokás egészségi nyereségei , a nikotinfüggés és a megvonási tünetek, a változás modelljei, diagnózis (kémiai, társas, viselkedéses, érzelmi addikció), a farmakoterápiás lehetőségek, a támogatás nyújtásának módjai különböző csoportoknak. A személyes, a csoportos és a telefonos tanácsadási protokollok, a motivációs interjú alapelemei. A leszokás támogatásának jó gyakorlatai különböző színtereken és különböző célcsoportoknál.

Szükséges előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőbb évfolyamos egyetemi/főiskolai tanulmányok az alábbiak alapján
 • Pszichológus, felsőbb éves pszichológushallgató – 5. évfolyam
 • Diplomás ápoló, védőnő, egészségfejlesztő mentálhigénikus, más egészségügyi főiskolai végzettségű szakember
 • Gyógyszerész, felsőbb évfolyamos (4-6 évfolyam) gyógyszerésztanhallgató.
 • Orvos, felsőbb évfolyamos orvostanhallgató (4-6 évfolyam), rezidens.
Szükséges készségek és jellemzők:
 • Általános jó kommunikációs készségek, kapcsolatteremtés telefonon és személyesen.
 • Jelenleg nem dohányzik (soha sem dohányozott vagy már leszokott a dohányzásról).
A tanfolyam résztvevőinek száma: legfeljebb 15-20 fő
A tanfolyam csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
A képzés időtartama: 30 óra
A képzés időpontjai: augusztus 27-28. és szeptember 3-4. 9-18 óráig

A tanfolyam helyszíne: Az Egészséges Magyarországért Központ Budapest Passaréti u. 1.
A képzés önköltséges: 39.000 Ft.
A képzés vizsgával zárul. A képzésen való aktív részvétel és sikeres vizsga alapján a DLTK a kiemelkedő résztvevőknek egyedi megítélés alapján felajánlja a gyakorlati lehetőséget és a képzés költségének visszatérítését.

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 15.

A jelentkezési lapot és önéletrajzot elektronikus formában küldhetik be a info [kukac] emako.hu címre.

További kérdéseit felteheti emailben vagy hagyhat üzenetet a 3935170-es vezetékes telefonszámon az elérhetőségeivel és a Központ munkatársa visszahívja.
Jelentkezési lap letölthető ITT (MS Word formátumban).Adatvédelmi, betegjogi képzés,
pszichoterapeuták, pszichológusok, pszichiáterek számára


„Jog és kommunikáció - a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása lélektani problémákkal, betegségekkel foglalkozó szakemberek részére” címmel 3 napos továbbképzés kerül megrendezésre Budapesten, 2008.04.11-12-én és 2008.04.26-án.

A képzés gyakorlatorientált, egyszerre kíván reflektív teret, módszertani útmutatót nyújtani a mindennapok problémás helyzeteinek megoldására, hogy a szakszerű egyben jogszerű legyen.


 dr. Kelényi Zoltán
 ügyvéd
 titok- és adatvédelmi szakértő
   Urbán Éva
pszichoterapeuta
klinikai szakpszichológus


Akkreditáció: 20 pont
Képzési órák száma: 23 óra
Jelentkezési határidő: 2008.03.31.
Résztvevők száma: 7-15 fő
A képzés díja: 2008. január 31-ig befizetve: 1500 Ft/óra/fő
                     2008. február 28-ig befizetve: 1600Ft/óra/fő
                     2008. március 31-ig befizetve: 1700Ft/óra/fő

A jelentkezés: Telefonon: 06/30/97-59-345 (Urbán Éva), Skype: pszichotrend.bt
                      Levélben:  info@jog-orvoslat.hu www.jog-orvoslat.hu
Információkérő lap: www.oftex.hu
Akkreditációs nyilvántartási szám: SE-ÁOK/2008-01/00143, szabadon választható


A képzés tematikája:
<
  Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Előadó(k) minősítése
1. 2008.04.11. péntek 13.00-14.30 90 perc Bemutatkozás Urbán Éva szakpszichológus, pszichoterapeuta
A. Az egészségügyi törvény szabályozási rendszere: a. A betegek kötelezettségei b. Az orvosok és betegellátók jogai és kötelezettségei c. Felelősségi szintek magán és állami ellátásban dr.Kelényi Zoltán ügyvéd, titok-és adatvédelmi szakértő
2. 14.45-16.15 90 perc A. II.1.Betegjogok az egészségügyi törvény tükrében. A megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog. Az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog. A kapcsolattartás joga. Az intézmény elhagyásának a joga dr.Kelényi Zoltán  
3. 16.30-18.00 90 perc II.2. Betegjogok az egészségügyi törvény tükrében. A tájékoztatáshoz való jog. Az önrendelkezéshez való jog. Az ellátás visszautasításának joga. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. Az orvosi titoktartáshoz való jog dr.Kelényi Zoltán  
4. 2008.04.12. szombat 09.00-10.30 90 II.2.A betegek jogai a pszichiátriai kezelésben. Korlátozás kérdései. Gyermekek a pszichiátriai ellátásban dr.Kelényi Zoltán, Urbán Éva  
5. 10.45-12.15 90 A betegek jogai a pszichiátriai kezelésben. Korlátozás kérdései. Gyermekek a pszichiátriai ellátásban. dr.Kelényi Zoltán, Urbán Éva  
6. 13.00-14.30 90 C. 1. Munkacsoport: Betegjogok érvényesítésének kérdései a pszichiátriai, klinikai pszichológiai és pszichoterápiás ellátásban Urbán Éva  
7. 14.45-16.15 90 Adat és titokvédelem az egészségügyben. Általános kérdések. dr.Kelényi Zoltán  
8. 16.30-18.00 90 A. III.3. Az egészségügyi adatvédelmi törvény.4.; Az eü. személyes adat fogalma.5.; Az orvosi titoktartás dr.Kelényi Zoltán  
9. 18.15-19.00 45 B.II. a. Pszichoterápiás keretek és törvényi szabályozás. b. A pénz szerepe a lélektani ellátásban Urbán Éva  
10. 2008.04.26. szombat 09.00-10.30 90 Munkacsoport: Adatvédelmi kérdések a mindennapok gyakorlatában. A titok filozófiai és lélektani megközelítései, a titok kezelésének problematikája az egyes terápiás ellátásokban. Urbán Éva, dr.Kelényi Zoltán  
11. 10.45-11.30 45 C.3.Munkacsoport:A pénz a beteg és a terapeuta. Urbán Éva  
12. 11.30-13.00 90 C.4.Munkacsoport:Betegjogok és adatvédelmi szempontok az orvos-beteg pszichológus háromszögben. Adattovábbítás kérdései rendőrségi, bírósági ügyekben. Szupervízió és adatvédelem. Etikai kódexek a törvény tükrében. dr.Kelényi Zoltán, Urbán Éva  
13. 13.15-14.00 45 Zárás, visszajelzések, elégedettségi kérdőív kitöltése. dr.Kelényi Zoltán, Urbán Éva  

 

A szervezők fenntartják az órarend változtatás jogát.


 

 

Elérhetőség: 1580 Budapest, Pf.157   |       |   (+36) 30/710-7418

Támogatók

emmi
emta
nea  


könyv

Demetrovics Zsolt (szerk.) (2007): Az Addiktológia alapjai.
Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 463 911 4

könyv

Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi (szerk.) (2007):
Iskolai egészségpszichológia.

L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9683 72 3

könyv

Rácz József (szerk.) (2007): Leszakadók. A társadalmi kirekesztés folyamata.
L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9683 61 7

könyv

Demetrovics Zsolt (2007): A droghasználat funkciói.
Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 8484 5

könyv

Rácz József (2005): Kvalitatív drogkutatások.
L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 963 9683 27 2.