Magyar Addiktológiai Társaság
Hungarian Association on Addictions

Tagfelvétel

A Magyar Addiktológiai Társaságba való belépéshez, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül annak megfelelően, hogy a Társaság TAGJA* vagy PÁRTOLÓ TAGJA** szeretne lenni. Amennyiben a Társaság rendes tagja szeretne lenni, kérjük válasszon, hogy természetes személyként vagy jogi személyként kíván belépni a Társaságba. Belépése abban az esetben érvényes, ha befizeti az éves tagdíjat, amely 2023-ben 7000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 5000 Ft. (MAT számlaszáma: 10700079 - 48447205 - 51100005)

*A Társaság tagja lehet az a személy, aki magyar, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar, büntetlen előéletű állampolgár, aki az addiktológiában és határterületén tevékenykedik. Kötelezi magát a Társaság alapszabályának megtartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri.

**A Társaság pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki magyar vagy külföldi állampolgárságú, és a Társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi támogatást nyújt és felvételét pártoló tagsági belépési nyilatkozatban kéri. A pártoló tagok jogait és kötelezettségeit a velük kötött megállapodás tartalmazza. A szerződés megkötésére az elnökség jogosult.