Magyar Addiktológiai Társaság
Hungarian Association on Addictions

A Magyar Addiktológiai Társaság célkitűzései

A Társaság célja az addiktológia és határterületei fejlődésének elősegítése.

A Társaság célja az egészségnevelésben, a szenvedélybetegségek (kémiai és viselkedéses addikciók) megelőzésében, gyógyításában, rehabilitációjában, illetve az ártalomcsökkentő programokban tevékenykedő szakemberek, pszichiáterek, addiktológusok, pszichológusok, szociális munkások, szociálpedagógusok, addiktológiai konzultánsok, szakápolók, önkéntes segítők és más szakemberek szervezeti összefogása és képviselete.

A társaság célja a területen tevékenykedő szakemberek elméleti és gyakorlati továbbképzése, s ezzel összefüggésben szakmai ismereteik bővítése, csakúgy, mint képességeik fejlesztése a hatékonyabb prevenciós, illetve terápiás és gondozói munka érdekében.

A társaság célja az addiktológiában és határterületein tevékenykedő szakemberek, valamint az addikciókkal és a velük összefüggő problémákkal érintett személyek érdekeinek szakmai képviselete.

A társaság elkötelezett a társadalomban hátrányos helyzetűnek számító szenvedélybetegek társadalmi egyenlőségének, valamint reszocializációjának, a társadalomba való reintegrációjának elősegítésében.

A társaság alapvető céljának tekinti olyan tudományos kutatások kezdeményezését és szakmai támogatását, amelyek eredményei hozzájárulhatnak az addiktológiai problémák pontosabb tudományos megértéséhez, illetve ezek csökkenéséhez a lakosság körében. A Társaság támogatja a tudományos kutatások eredményeinek szakmai fórumokon történő ismertetését, folyamatos, gyors közkinccsé tételét.

A társaság elkötelezett a lakosság egészségnevelésében, a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos széleskörű ismeretterjesztésben, az ezzel kapcsolatos nevelési és oktatási feladatok kezdeményezésében és támogatásában.

A Társaság kiemelt célja, hogy együttműködjön a káros pszichoaktív szerhasználat, valamint a viselkedési addikciók terjedésének visszaszorításában részt vállaló, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésé érdekében működő társaságokkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel, önsegítő csoportokkal és civil szervezetekkel; e problémák minél hatékonyabb megoldása, csökkentése érdekében.

A Magyar Addiktológiai Társaság alapszabálya

A következő linkre kattintva letölthető: alapszabály (pdf).

A Magyar Addiktológiai Társaság közhasznúsági jelentései

Közhasznúsági jelentés, 2006
Közhasznúsági jelentés, 2007
Közhasznúsági jelentés, 2008
Közhasznúsági jelentés, 2009
Közhasznúsági jelentés, 2010
Közhasznúsági jelentés, 2011
Közhasznúsági jelentés, 2012
Közhasznúsági jelentés, 2013
Közhasznúsági jelentés, 2014
Közhasznúsági jelentés, 2015
Közhasznúsági jelentés, 2016
Közhasznúsági jelentés, 2017
Közhasznúsági jelentés, 2018
Közhasznúsági jelentés, 2019
Közhasznúsági jelentés, 2020Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át részünkre ajánlották, és hogy Társaságunk törekvéseit ezúton is támogatják!