Magyar Addiktológiai Társaság
Hungarian Association on Addictions

Kvalitatív drogkutatások - Rácz József

Kvalitatív drogkutatások - Rácz József

Kiadó : L’Harmattan Kiadás éve : 2006 ISBN : 963 9683 27 2 Kötés : fóliázott karton Oldalszám : 298


A kötetben a szerző az utóbbi években végzett, budapesti drogszcénákkal kapcsolatos kvalitatív kutatásainak eredményeit foglalja össze. A kutatások a város egymáshoz kapcsolódó, átfedő, mégis jól körvonalazható droghasználói szcénáiban készültek. Elsősorban a droghasználók kerülnek bemutatásra, a szcénák más alkotórészei mintegy háttérként jelennek meg a kötetben. A kvalitatív kutatások módszere feltételezi a kutatás alanyainak akció-reakció értelmezését, párhuzamosan a kutató terepen történő – és azon túli, így a kötet megírása közbeni – jelenlétének folyamatos interpretációjával. A címlapon megidézett Malevics kép, a „Fekete négyzet fehér alapon”, utalás a kutatás módszertanára. Először minden egyszerűnek és egyértelműnek látszik: „ilyet bárki tud festeni”, „ez nem jelent semmit”, de a figyelmes néző végül felfedezi az előtér és a háttér elbillenő konstrukcióját és az olykor szabályos, máskor, a sarkok és az élek mentén feszült és szabálytalan ritmusát. A néző aktív bevonódásával alkothatja meg a kép tárgyát és értelmét. Ami Malevics alkotói projektjéből a nézőt magával ragadja, az a festő szándékaitól, de akár egy másik néző élményétől is különbözhet – mégsem nevezhetjük azt a véletlenek vagy a nézői fantázia játékának, hiszen amit a néző lát, az ott van előtte a festményen. A „semmitmondó kép” így válik értelmezhetővé, akár az alkotó, akár a néző, akár a kettő találkozása – azaz a kép figyelmes nézése – felől közelítünk. A kvalitatív kutatások esetében sokszor éppen az a feladatunk, hogy a „mindenki által tudott” vagy éppen a „de hiszen ez semmit sem jelent” közvélekedéséből bontsuk ki azt a jelentést – a jelentéseknek azt a sorozatát – ami a jelenség, esetünkben a droghasználat, értelmezéséhez közelebb visz. A kutatói tekintet által feltárt droghasználat így nem a sötét űr, és nem is annak elfedése, hanem egy értelmezhető alakzat. Az alakzat és a háttérként szolgáló társadalmi jelenségek bemutatása – a szerző szándékai szerint – megindíthatja az érdeklődő olvasót, hogy a drogjelenségekkel kapcsolatos tudásunkat rekonstruálja.