Magyar Addiktológiai Társaság
Hungarian Association on Addictions

Egy változó kor ifjúsága - Elekes Zsuzsanna

Egy változó kor ifjúsága - Elekes Zsuzsanna

Kiadó : L’Harmattan Kiadás éve : 2009 ISBN : 978 963 236 204 5 Kötés : fóliázott karton Oldalszám : 24`


Az ESPAD 1995-ben indult azzal a céllal, hogy rendszeresen ismétlődő, időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön Európa fiataljainak dohányzási, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól. Ez a kötet az ESPAD 2007. évi negyedik hullámának eredményei alapján mutatja be a magyar diákok fogyasztási szokásait és az elmúlt 12 évben bekövetkezett változásokat. A szerző vizsgálja, milyen tényezők befolyásolják a különböző szerek kipróbálását, rendszeres vagy problémás fogyasztását, valamint azt, hogy az elmúlt 12 év változásai milyen mértékben érintették az eltérő társadalmi-demográfiai csoportokba tartozó fiatalokat. Foglalkozik a különböző fogyasztási formák együttjárásával, és megpróbálja körülhatárolni a fiataloknak azt a csoportját, amely leginkább tekinthető problémás fogyasztónak. Az ESPAD 2007. évi eredményei változást mutatnak a különböző szerek európai elterjedtségében. A magyarországi adatok sok tekintetben követik a nemzetközi trendeket. A kötet bemutatja az Európában végbement változásokat, vizsgálja, hogy a magyar fiatalok tiltottszer- és legálisszer-fogyasztása mennyiben tér el Európa más országainak fiataljaiétól, melyek azok a fogyasztási formák, amelyek alapján a magyar diákok Európa élén találhatóak, és melyek azok, amelyek alapján elmaradnak az európai átlagtól. Kísérletet tesz annak értelmezésére, hogy milyen társadalmi jelenségek magyarázhatják a fiatalok fogyasztási szokásaiban bekövetkezett változásokat. Elekes Zsuzsanna szociológus, kandidátus, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. A nyolcvanas évektől foglalkozik az alkohol- és kábítószer-fogyasztás szociológiai kérdéseivel. Kutatásai elsősorban az alkohol- és kábítószer-fogyasztás elterjedtségének, jellegének vizsgálatára, a fogyasztásra ható társadalmi tényezők feltárására irányulnak. A hazai kutatások mellett számos nemzetközi programban vesz részt.