Magyar Addiktológiai Társaság
Hungarian Association on Addictions

Demetrovics Zsolt (szerk.): Az addiktológia alapjai I.

Demetrovics Zsolt (szerk.):  Az addiktológia alapjai I.

Kiadó : ELTE Eötvös Kiadó Kiadás éve : 2007 ISBN : 978 963 463 911 4 Kötés : keménytáblás Oldalszám : 448


Az addiktológia tematikáját széles körben, valamennyi érintett tudományág szempontjából áttekintő és azt a legalapvetőbb ismeretek összefoglalásán, a részletes kutatási eredmények és modellek ismertetésén, a kurrens elméletek, terápiák és egyéb intervenciós lehetőségek bemutatásán keresztül kimerítően tárgyaló kötettel régóta adós az addiktológia egyébiránt gazdag hazai szakirodalma. A jelen kézikönyv egy olyan sorozat első kötete, amely ennek a célkitűzésnek a jegyében született. Elsõ része az addiktológia alapfogalmainak tisztázását követően a függőséget okozó szerekkel, illetve az addiktív viselkedésformákkal foglalkozik. Az illegális szerekkel, a szerves oldószerekkel és a legális gyógyszerekkel foglalkozó tanulmányt az alkohol- és a nikotinaddikciónak – mint a pszichoaktív szerrel kapcsolatos függőségek két legelterjedtebb formájának – a tárgyalása követi. A kötet „legvaskosabb” és a hazai szakirodalomban igazi újdonságot jelentõ fejezete a pszichoaktív szerek használatától független addiktív viselkedésformákat tekinti át. A második rész mindenekelőtt a drogepidemiológiai kutatásokban alkalmazott módszerekbe enged betekintést, valamint pontos leírást nyújt a nélkülözhetetlen epidemiológiai alapfogalmakról. A második tanulmány a magyar társadalom drogérintettségét ismerteti középiskolások és a felnőtt populáció körében az elmúlt másfél évtizedben végzett kutatások alapján. A harmadik rész az addikciók, elsõsorban a drogfüggőség kialakulásának és fennmaradásának okaival foglalkozik. Az itt található öt fejezet a téma különböző aspektusait járja körül a neurobiológia legújabb kutatási eredményeitől a pszichoanalitikus, pszichodinamikus elméletek és a bűnelkövető magatartás gyermek- és serdülőkori meghatározóinak elemzésén át a devianciák, elsősorban a drogproblémák szociálpszichológiai és szociológiai modelljeinek bemutatásáig, a hazai kutatási adatok értelmezéséig. A kötet a megelőzés teoretikus kérdéseinek, illetve a prevenciós modellekkel kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeknek az ismertetésével zárul.